Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:42
-00:40:37
+00:33:01
4722 1395
K30 : 558
154 / 212
-00:25:20
+00:29:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii