Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:01
-00:39:18
+00:34:20
4950 1513
K30 : 616
166 / 212
-00:24:01
+00:30:22
00:30:14
-00:14:23
+00:12:31
281 281
K30 : 115
11 / 17
-00:04:18
+00:07:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii