Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:18
-01:06:57
+00:11:25
94 87
5 / 136
-00:45:29
+00:02:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii