Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:32
-00:39:47
+00:33:51
4881 1477
K30 : 597
201 / 259
-00:21:56
+00:29:06
00:28:29
-00:16:08
+00:10:46
195 195
K30 : 78
10 / 18
-00:13:54
+00:03:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii