Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:42
-00:19:06
+00:49:48
6589 2366
K60 : 29
13 / 13
+00:26:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii