Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:57
-00:26:51
+00:42:03
6208 2119
K30 : 915
271 / 290
-00:14:22
+00:39:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii