Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:13
-00:33:02
+00:45:20
6105 1338
240 / 256
-00:33:02
+00:37:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii