Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:05
-00:26:43
+00:42:11
6213 2123
K20 : 500
191 / 206
-00:17:28
+00:39:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii