Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:34
-00:36:11
+00:43:48
6437 5064
139 / 150
-00:12:08
+00:34:46
01:14:44
-00:33:31
+00:44:51
6069 4752
113 / 126
-00:23:02
+00:34:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii