Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:48
-00:33:00
+00:35:54
5561 1727
K30 : 764
222 / 262
-00:23:38
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii