Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:21
-00:31:27
+00:37:27
5776 1852
K30 : 813
232 / 262
-00:22:05
+00:31:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii