Beata Skipirzepska

Beata Skipirzepska / Beata Skipirzepska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:30:43
-00:13:54
+00:13:00
300 300
K16 : 16
1 1
4 / 7
-00:08:01
+00:08:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii