Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:58:04
-00:50:11
+00:28:11
3334 2963
48 / 88
-00:27:09
+00:18:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii