Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:54
-00:47:51
+00:32:08
4627 4037
100 / 135
-00:30:41
+00:24:41
00:59:03
-00:49:12
+00:29:10
3626 3195
106 / 179
-00:43:35
+00:18:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii