Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:39
-00:43:55
+00:33:02
6145 5147
119 / 170
-00:22:14
+00:22:45
01:07:04
-00:41:41
+00:38:18
5843 4770
113 / 139
-00:14:36
+00:34:17
01:11:12
-00:37:03
+00:41:19
5746 4589
122 / 136
-00:15:35
+00:31:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii