Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:39
-00:30:09
+00:38:45
5911 1934
K20 : 451
155 / 171
-00:15:13
+00:33:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii