Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:19
-00:12:29
+00:56:25
6675 2418
K30 : 1040
290 / 290
+00:53:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii