Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:02
-00:41:13
+00:37:09
5207 4297
38 / 50
-00:15:22
+00:24:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii