Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:27
-00:42:18
+00:37:41
5740 4708
245 / 288
-00:23:25
+00:31:27
01:13:27
-00:34:48
+00:43:34
5955 4704
248 / 260
-00:15:39
+00:35:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii