Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:22
-00:41:53
+00:36:29
5105 4230
210 / 260
-00:22:44
+00:28:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii