Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:18
-00:29:01
+00:44:37
5911 2107
K30 : 838
243 / 255
-00:18:12
+00:39:04
01:10:44
-00:29:04
+00:39:50
6024 2003
K30 : 867
260 / 284
-00:22:37
+00:36:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii