Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:11
-00:33:37
+00:35:17
5476 1673
K16 : 30
26 / 31
-00:07:00
+00:25:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii