Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:57
-00:33:51
+00:35:03
5440 1655
K16 : 29
25 / 31
-00:07:14
+00:24:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii