Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:33
-00:44:42
+00:33:40
4633 3920
99 / 136
-00:23:14
+00:24:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii