Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:41
-00:38:07
+00:30:47
4598 1202
K30 : 537
202 / 284
-00:31:40
+00:27:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii