Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:08
-00:39:40
+00:29:14
4229 1021
K30 : 446
187 / 290
-00:27:11
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii