Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:48
-00:35:00
+00:33:54
5230 1533
K30 : 680
232 / 290
-00:22:31
+00:31:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii