Anna Damps

Farm Frites Poland / Farm Frites Poland
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:39
-00:39:00
+00:32:27
3224 812
K40 : 178
3 2
112 / 156
-00:37:41
+00:29:43
01:03:09
-00:33:15
+00:31:38
2797 733
K40 : 168
3 3
92 / 132
-00:20:12
+00:31:38
01:00:49
-00:38:59
+00:29:55
4384 1101
K30 : 483
7 2
173 / 262
-00:29:37
+00:24:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii