Anna Kryńska

Benefit Systems Off-road Runners / Benefit Systems
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:35
-00:30:13
+00:38:41
5905 1931
K30 : 845
3 3
257 / 284
-00:23:46
+00:35:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii