Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:53
-00:44:22
+00:34:00
4687 731
62 / 86
-00:29:16
+00:24:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii