Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:55
-00:37:20
+00:41:02
5713 1140
116 / 135
-00:27:03
+00:32:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii