Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:08
-00:38:40
+00:30:14
4463 1137
K30 : 502
196 / 290
-00:26:11
+00:27:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii