Marta Ruta

7N sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
00:57:21
-00:42:27
+00:26:27
3428 681
K20 : 183
6
111 / 206
-00:33:12
+00:23:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii