Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:23
-00:36:52
+00:41:30
5776 1168
227 / 256
-00:36:52
+00:33:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii