Joanna Marchewka

Air Dispatch CLC / Air Dispatch CLC
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:31
-00:35:17
+00:33:37
5186 1512
K20 : 363
2 2
144 / 171
-00:20:21
+00:28:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii