Anna Osowicz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:10:11
-00:33:08
+00:40:30
5672 1952
K20 : 476
936 541
170 / 180
-00:30:11
+00:40:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii