Anna Osowicz

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:26:19
-00:10:05
+00:54:48
3855 1352
K30 : 211
597 292
98 / 98
+00:48:04
01:49:38
-55:55:27
+01:10:29
772 358
K20 : 68
550 308
20 / 21
-00:39:44
+01:06:24
01:10:11
-00:33:08
+00:40:30
5672 1952
K20 : 476
924 516
170 / 180
-00:30:11
+00:40:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii