Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:29
-00:34:46
+00:43:36
5960 1255
40 / 46
-00:16:08
+00:32:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii