Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:10
-00:35:05
+00:43:17
5934 1243
126 / 136
-00:13:37
+00:33:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii