Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:45
-00:51:30
+00:26:52
2971 2671
63 / 126
-00:41:01
+00:16:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii