Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:26
-00:38:22
+00:30:32
4544 1181
K30 : 527
202 / 290
-00:25:53
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii