Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:39
-00:34:09
+00:34:45
5388 1624
K30 : 720
241 / 290
-00:21:40
+00:32:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii