Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:44
-00:37:04
+00:31:50
4816 1308
K16 : 21
22 / 31
-00:10:27
+00:21:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii