Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:04
-00:36:44
+00:32:10
4877 1341
K20 : 324
136 / 171
-00:21:48
+00:27:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii