Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:09
-00:44:06
+00:34:16
4744 3996
196 / 260
-00:33:17
+00:29:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii