Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:05
-01:00:10
+00:18:12
733 692
30 / 179
-00:54:33
+00:07:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii