Ewa Ujma

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:20:25
-56:24:40
+00:41:16
674 299
K40 : 93
357 279
14 / 16
-00:09:35
+00:31:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii