Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:25
-00:44:50
+00:33:32
4617 707
97 / 136
-00:23:22
+00:24:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii