Aneta Kopecka

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:16:58
-00:26:21
+00:47:17
6008 2169
K40 : 635
1041 608
216 / 221
-00:11:08
+00:39:30
01:33:21
-00:06:27
+01:02:27
6702 2439
K40 : 616
996 967
266 / 266
+00:55:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii