Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:29
-00:39:46
+00:38:36
5440 1011
43 / 50
-00:13:55
+00:25:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii