Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:11
-00:26:37
+00:42:17
6218 2127
K16 : 46
31 / 31
+00:32:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii